3 MACAN - DELON - OLGA LIDYA DI PULAU SEBARU KEPULAUAN SERIBU

3 Macan tek sendiri, ada Olga Lydia dan Delon yang turut memeriahkan acara.