Jalan-jalan Asyik ke Pulau Pramuka

Pulau Pramuka (dok. Putri/detikTravel)

Dermaga Pulau Pramuka

Suasana di Pulau Pramuka (dok. Putri/detikTravel)

Suasana di Pulau Pramuka

Penangkaran Penyu Sisik (dok. Putri/detikTravel)

Penangkaran Penyu Sisik

RSUD di Pulau Pramuka (dok. Putri/detikTravel)

RSUD di Pulau Pramuka

Kapal-kapal di Pulau Pramuka (dok. Putri/detikTravel)

Kapal-kapal di Pulau Pramuka

 

 Sumber : travel.detik.com